E-Mail Şifresi Belirleme

E-mail adresinizin şifresini belirlerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

– Şifreniz en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır.

– Şifreniz ardışık sayılar ve doğum tarihi gibi kolayca tahmin edilebilir bilgilerden oluşmamalıdır.

– Şifrenizi rakamlar ve harflerin kombinasyonu şeklinde belirlemelisiniz.